studenti
Mesto za uspešne studente

Menadžment ljudskih resursa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Menadžment ljudskih resursa, ni do danas nije defmisan,ali obuhvata raniji naziv za kadrovski menadžment, a po novom obuhvata filozofiju upravljanja ljudima. Ova filozofija je efektivnija od kadrovskog menadžmenta „Pod menadžmentom ljudskih resursa smatramo upravljačku aktivnost koja porazumeva:obezbedjivanje, razvoj, održavanje, prilagodjavanje, usmeravanje i korišćenje ljudskih potencijala u skladu sa ciljevima preduzeća,uz istovremeno respektovanje individualnih potreba i ciljeva zaposlenih.“(18)
Pod ljudskim resursima se podrazumevaju: ukupna znanja, veštine, sposbnosti, kreativne mogućnosti, motivacija i odanost kojom raspolaže neka organizacija, kompanija ili društvo. To znači da su ljudski resursi intelektualni i psihički potencijal, koji se može angažovati na ostvarivanju ciljeva i razvoja koji donosi ekonomske efekte. Ljudski resursi se smatraju jednim od najznčajnijih i najvećih kapitala koje poseduje jedna kopanija.Znači menadžment ljudskih resursa ima svoju efektivnost samo ukoliko su uskladjeni sa ciljevima organizacije ili korporacije, a to su:
• obezbedjenje pravog broja radnika, odgovarajućeg kvaliteta u pravo vreme, na pravom mestu i na pravi način iskoristiti njihove potencijale za ostvarivanje organizacijskih ciljeva, povećanje organizacijske, konkurentske snage i uspešnosti,
• zadovoljavanje potreba, očekivanje interesa zaposlenih,
• poboljšanje socioekonomskog položaja zaposlenih,
• upotreba i razvoj individualnih mogućnosti,
• osiguravanje sposobnosti stalne zaposlenosti,
• podizanje kvaliteta radnog života,
• stvaranje i održavanje fleksibilnog i adaptivnog potencijala svih zaposlenih,
• smanjenje otpora na promene i njihovo prihvatanje kao načina života i delovanja, i
• povećanje osetljivosti ukupnih ljudskih potencijala organizacije na kvantitativne, kvalitativne i strukturne promene.
Uspešno ostvarivanje ciljeva ljudskih resursa, se ogleda kroz sledeće aktivnosti:
• planiranje ljudskih resursa,
• regrutovanje, selekciju i socijalizaciju osoblja,
• razvoj zaposlenih,
• ocenjivanje uspešnosti zaposlenih,
• nagradjivanje i motivaciju,
• vodjenje brige o zaštiti na radu,
• vodjenje brige o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti,
• kreiranje adekvatne organizacione kulture,
• uspostavljanje i razvoj dobrih medjuljudskih odnosa,
• evidentiranje podataka o zaposlenima,
• vodjenje administrativnih poslova iz oblasti radnih odnosa, i
• davanje raznih zaluga zaposlenima.
Iako svaka od navedenih grupa aktivnosti ima svoje mesto i ulogu u obavljanju ukupnog zadatka, neke od njih su u centru pažnje savremene teorije i prakse menadžmenta ljudskih resursa. Reč je o sledećim grupama aktivnosti:
• planiranje ljudskih resursa,
• regrutovanje, selekcija i socijalizacija osoblja,
• razvoj zaposlenih,
• ocenjivanje uspešnosti zaposlenih, i
• kompenzacije (nagradjivanje) i motivacija zaposlenih.
1.1 PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA

Planiranje ljudsih resursa je utvrđivanje za potrebnim kadrovima. Da bi se ostvarili ciljevi organizacije neophodno je planirati kadrove (broj potrebnih ljudi), koji su neophodni za realizaciju postavljenog cilja. Proces planiranja Ijudskih resursa je složen posao,a ostvaruje se kroz siedeće aktivnosti:
• analiziranje okruženja,
• predvidjanje potreba za ljudskim resursima,
• predvidjanje mogućnosti obezbedjivanja ljudskih resursa,
• donošenje planova, i
• uspostavljanje povratne sprege.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.