studenti
Mesto za uspešne studente

Organizacija doo za izvođenje građevinskih radova „Putevi-NS“

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD

Polazeći od jedne od definicija pojma organizacije da je „organizacija svako ljudsko udruživanje u svrhu postizanja zajedničkog cilja“ i da je „organizacija sistematsko, plansko koordiniranje ljudi i sredstava u cilju regulisanja raznog toka, a da organizaciju čine lica koja sačinjavaju radni kolektiv, odgovorna mesta koja oni zauzimaju, stepen autoriteta i odgovornosti kojima ona invididualno raspolažu, splet njihovih međusobnih odnosa i mehanizama pomoću kojih ona deluju i koordiniraju delatnostima u preduzeću“ može se na pravi način izvršiti organizacija preduzeća radi postizanja cilja sa kojim je osnovano, a to je postizanje dobiti.
Istovremeno se kroz postojeću organizaciju mora omogućiti lako i jednostavno prilagođavanje potrebama tržišta, bilo kroz promenu proizvoda ili poboljšanja kvaliteta postojećih proizvoda odnosno poboljšanja u pružanju usluga jer jedino na taj način moguće je u dužem vremenskom periodu ostvarivati dobit.
Naravno da je za postizanje cilja potrebno pre svega u organizaciji utvrditi i lica odgovorna za stalno praćenje stanja na tržištu, dovoljno stručna i odgovorna da u dogovoru sa rukovodećim licima na pravi način predlažu prava rešenja.
Ovakva postavka podrazumeva pre svega i poverenje rukovodećih lica-vlasnika-osnivača, u stručnost i lojalnost zaposlenih kao i potreban stepen stručnosti, odgovornosti, međusobnu povezanost i poverenje.

 

 

 
OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Društvo sa ograničenom odgovornošću za izvođenje građevinskih radova „Putevi NS“ (dalje Društvo) sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 9, je osnovano 21.05.2004. godine, a upisano u Registar privrednih subjekata na osnovu rešenja Agencije za privredne registre broj BD.99999-2006 dana 25.05.2004. godine. Osnivači Društva su fizička lica a upisan i uplaćen novčani kapital Društva iznosi 500,00 eura.
Društvo je pravno lice sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125-2004), koje posluje na način utvrđen Zakonom, sa pravima i obavezama osnivača utvrđena osnivačkim aktom i ugovorom članova.
Rešenjem Ministarstva za kapitalne investicije broj 351-02-002444/2004-07 od 31.06.2005. godine, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji utvrđeno je da preduzeće ispunjava uslove za dobijanje licence:

I131G2 – radovi na saobraćajnicama na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima i saobraćajnim priključcima na autoputeve, magistralne i regionalne puteve.
Ukupan broj zaposlenih u društvu je 153, a organizacija Društva uređena je Pravilnikom o oganizaciji i sistematizaciji poslova.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.