studenti
Mesto za uspešne studente

ZNAČAJ MENADŽMENTA U KULTURI

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Interakcijska veza koja se konstituiše između organizacione (korporativne) kulture i tipa i sadržaja, pa samim tim i moći menadžmenta, postaje predmet sve veće pažnje teoretičara i praktičara koji se bave istraživačkim poslovima u oblasti privrede i društvenih delatnosti. Nesporno je utvrđeno da organizaciona kultura poslovnog sistema utiče na tip i sadržaj menadžmenta, koji se u konkretnom poslovnom sistemu primenjuje, pa samim tim i na moć tog menadžmenta. Takođe je utvrđen i obrnuti uticaj menadžmenta na korporativnu kulturu, koja se stvara pod uticajem konkretnog menadžmenta. Ovo izlaganje predstavlja mali doprinos boljem razumevanju navedenih interakcija.
Sa aspekta menadžmenta posebno je značajan stav menadžera prema tome da li i u kojoj meri može da se deluje na eksterno okruženje i da li može da se utiče na budućnost – do prihvatanja proaktivnog pristupa u smislu “Gde postoji želja, postoji i način da se ona realizuje”. Bitno je i kako se menadžeri odnose prema vremenu sa stanovišta horizonta planiranja strategije, ali i sticanje znanja koja se odnose na kulturu zemlje za koju je vezana strategija internacionalizacije konkretnog preduzeća. Relevantne informacije menadžeri pribavljaju putem komuniciranja, istraživanja i edukacije. Potrebno je da imaju i iskustveno znanje do koga se dolazi neposrednim uključivanjem u kulturni milje određene sredine. Pri tome se akcenat stavlja na korporativno prilagođavanje internacionalizaciji i prihvatanje proizvoda i usluga preduzeća od strane pripadnika određene druge kulture.
U mnogim zemljama često egzistiraju različite podkulture, pa kulturni profili koje menadžeri razvijaju za svaku zemlju ili region sa kojima posluju predstavljaju dobru polaznu tačku koja im pomaže da shvate kulturni kontekst kao pozadinu za upravljanje specifičnim međunarodnim okolnostima. Ove razlike su rezultanta delovanja nacionalnih, socio-kulturnih ili kulturnih varijabli. Nacionalne i socio-kulturne varijable čine kontekst razvoja varijabli kulture koje određuju osnovne stavove prema radu, vremenu, materijalizmu, promeni i liderstvu. Ovakvi stavovi dalje utiču na motivaciju i na očekivanja u vezi sa poslom i sa odnosima grupa, i u krajnjoj liniji deluju na rezultate koji se mogu oĉekivati od pojedinaca. Glavne determinante korporativne kulture znaĉajne sa aspekta menadžmenta su: istorija i tradicija kompanije, vizija lidera, kultura vezana za poslovni sektor, kultura centrale kompanije ukoliko se radi o multinacionalnoj korporaciji, kultura vodećeg tima ili profesionalnih grupa, kultura ključnih veza/mreža, eksterni stavovi i očekivanja, način poslovanja, homogenost sistema vrednosti i verovanja.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.