studenti
Mesto za uspešne studente

Značaj razvoja kompetencija u strategijskom menadžmentu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pojam i oblici ispoljavanja:
Kd otmice (čl. 134 KZ – grupa KD protiv sloboda i prava čoveka i građanina) ima osnovni i teži oblik. KD otmice ima osnovni oblik i četiri teža oblika. Osnovni oblik kd otmice se sastoji u odvođenju ili zadržavanju nekog lica, upotrebom sile, pretnje, obmane ili na drugi način, sa namerom da se on ne pusti na slobodu dok se od njega ili drugog lica ne iznudi novac ili kakva druga imovinska korist ili dok se on ili drugo lice ne prinude da nešto drugo učine , ne učine ili trpe (kazna zatvora od 2 do 10g.) Teži oblici kd otmice postoje u slučajevima postojanja sledećih kvalifikatornih okolnosti;
1) ako se otetom licu preti ubistvom ili teškom telesnom povredom (kazniće se zatvorom od 3 do 15g;
2) ako je oteto lice zadržano duže od 10d ili je prema njemu postupano na svirep način ili mu je teško narušeno zdravlje ili su nastupile druge teške posledice, ili ko delo (osnovni oblik) učini prema maoletnom licu – kazniće se zatvorom od 3 do 15g;
3) ako je nastupila smrt otetog lica ili je delo izvršeno od strane grupe- kazniće se zatvorom od 5 do 18g;
4) ako je delo izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe – učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje 5g.
Načini saznanja, razjašnjavanje i otkrivanje učinioca
Učinilac otmice želi da dobije određenu imovinsku korist, te se obraća telefonskim ili pismenim putem roditeljima, drugoj rodbini, prijateljima, poslovnim saradnicima ili partnerima otetog lica određujući uslove koje moraju ispuniti da bi oteto lice bilo pušteno na slobodu, odnosno da se ne bi desile druge teže posledice. Do saznanja za ovo kd dolazi se prijavom lica kojima se prijavljuje otmica, prijavom oštećenog (posle ispunjenih zahteva i puštanja otetog lica na slobodu), prijavama građana koji su čuli ili videli ceo događaj ili deo, operativnom delatnošću OUP, javnim pogovaranjem. U razjašnjavanju treba poći od činjenice da kd otmice sadrži 3 kd: protivpravno lišenje slobode, iznudu i prinudu, pa je za njegovo postojanje nužno da postoji protivpravno lišenje slobode i jedan od druga dva kd. Koje će se metode primeniti u otkrivanju zavisi od učinioca, odnosno načina saznanja. Ukoliko se za otmicu sazna prijavom lica koje treba da ispuni zahtev otmičara, detaljno se planira operativna aktivnost: mesto, vreme i način predaje novca; licu se daju precizne instrukcije kako da se ophodi sa licem kome treba da preda novac. Plan realizacije mora da sadrži broj, sastav i raspored operativnih radnika i postupak savlađivanja i lišenja slobode otmičara i oslobađanje otetog lica.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.