Odlomak

LTE kao mreža četvrte generacije, predstavlja prvi korak u ostvarenju ideje pokretnih komunikacija koje će se u potpunosti temeljiti na protokolu IP. Arhitektura mreže temeljene samo na komutaciji paketa poboljšana je i pojednostavljena, tako da se smanjio broj čvorova, ali je i dalje zadržana podjela na pristupnu (LTE) i jezgrenu (SAE) mrežu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari