Odlomak

Makroekonomski modeli predstavljaju formalizovane opise različitih ekonomskih pojava i procesa u cilju otkrivanja funkcionalnih veza među njima. Privreda je u stvarnosti izuzetno složena da bi se videlo šta se dešava i da bi se
predvidelo kakve će biti posledice neke određene promene politike, potrebno je odvojiti bitne od nebitnih karakteristika. Karakteristike na koje će se analitičari usredsreditiprilikom izrade modela zavise od pitanja na koja želimo da odgovorimo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari