Odlomak

Sportista, odnosno svaki čovek, ima svesne i nesvesne razloge zašto se ponaša na određeni način. Ti razlozi se definišu kao motivi. Motivi su zapravo pobude koje čovekovo delovanje usmeravaju prema nekom određenom cilju, održavaju to delovanje i pojačavaju njegov intenzitet. Motivacija je ključan deo u razumevanju obrasca ponašanja, i u procenjivanju intenziteta i smera ponašanja, kao i njen završetak (Schaie i sur., 2001). Pretpostavka teorije dostignuća u sportu govore da je motivacija funkcija dispozicijskih osobina pojedinca, ali i situacijskih karakteristika sportskoga konteksta. Okolinski faktori predstavljaju sredstva koja pojedinac iskorištava za formiranje motivacijski relevantnih poticaja, a interpersonalni kontekst važan je faktor koji oblikuje sportistinu percepciju (Barić, 2005). Savremena istraživanja motivacije u okviru socijalno-kognitivnih teorija tumače uključenost i istrajnost u sportskoj aktivnosti, količinu i intenzitet bavljenja sportom i sportsku usješnost kao ciljno usmerene .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari