Odlomak

Govor je sredstvo pomoću koga deca uspostavljaju socijalne kontakte. Pored toga, on je i značajno sredstvo mišljenja. U njemu i putem njega koriste se artikulisani glasovi i pisani simboli sa značenjem, kojima se prenosi značenje drugima. Novorođenče ne ume da govori niti je u stanju da razume govor. U razvoju govora, koji teče uporedo sa razvojem motornih i intelektualnih sposobnosti, mogu se razlikovati dve faze: prelingvistička i lingvistička.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari