Odlomak

Primjećujući da se u poslednje vreme unosi dosta konfuzije prilikom upotrebe reči, narod, nacija, nacionalnost, država i državljanstvo dužni smo da dobijemo neka pojašnjenja radi lakšeg razumevanja i izbegavanja nesporazuma. Pre nego što se pređe na konkretne definicije i objašnjenja određenih pojmova i naziva treba konstatovati neke stvari koje su očigledne. Dok su država i državljanstvo ustavno pravne kategorije i precizno se definišu ustavom i zakonima, narod, nacija i nacionalnost to nisu.
Iako se termini zemlja, država i nacija često koriste kao istoznačne između njih ipak postoji razlika. Država je politički entitet sa suverenom vlašću na tačno označenoj teritoriji (zemlji). Da bi se neki entitet kvalifikovao da bude država mora da ispuni neophodne uslove a to su: tačno definisana teritorija, stanovništvo koje stalno živi na toj teritoriji, vlast koja upravlja u ime stanovništva na celoj teritoriji i mogućnost stupanja u političke, ekonomske, kulturne itd… odnose sa drugim državama. Pod suverenom državom se podrazumeva država koja nema veći politički autoritet iznad sebe. Obzirom da se suverenitet može delimično ili potpuno ustupiti radi većih interesa mnoge države to i koriste pa tako nastaju federacije i konfederacije koje su u tom slučaju nosioci državnog suvereniteta i činioci međunarodnih odnosa. Tako dolazimo do činjenice da danas u svetu postoje suverene države i ima ih 193 i nesuverene države kojih ima daleko više.
Primera radi nesuverene države su Engleska, Vels, Škotska i Severna Irska koje su svoj suverenitet podredile zajedničkoj državi Velikoj Britaniji. U ovom slučaju samo je Velika Britanija međunarodno priznata suverena država dok su njeni sastavni delovi takođe države ali ne suverene i ne predstavljaju faktor u međunarodnim relacijama. Sličnih primera ima još kao USA, Kanada, Nemačka itd…
Svi legalni stanovnici jedne države su državljani te države. Državljanstvo se stiče rođenjem ili prijemom u državljanstvo na zahtev pojedinca. Državljanstvo je regulisano zakonima svake države i podrazumeva određene dužnosti, obaveze, prava i privilegije kako države prema svom državljaninu tako i državljanina prema državi čije državljanstvo poseduje. Državljanstvo je dakle zakonska veza ili ugovor između države i državljanina. Između ostalih prava državljanin ostvaruje pravo da bira ili da bude biran u državi čije državljanstvo poseduje.
Za razliku od države i državljanstva narod, nacija i nacionalnost nisu ustvno pravne kategorije pa tako ne postoji stroga definicija kojom se pojedinac ili grupa ljudi svrstavaju u određeni narod ili naciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 55 stranica
  • Sociologija Prof. dr. Nešković Slobodan
  • Školska godina: Prof. dr. Nešković Slobodan
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Sociologija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija   Beograd

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari