Odlomak

ISTORIJAT
U drugoj polovini XIX veka, kada je oslobođena od turske vlasti, na teritoriji Srbije su se koristile čak 43 valute drugih država. Javila je se potreba za osnivanjem CB, ali pošto u Srbiji u to vreme nije postojala osoba koje je dobro poznavala ornazaciju takve ustanove pomoć je zatražena od Belgijske vlade koja je poslala svog činovnika Šarla Bošmana. 2.jula 1884.god. počela je sa radiom Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije. Štampane su I prve novčanice-banknote koje su glasile na iznos od 100 dinara. U toku svetskih ratova banka je  svoje poslove obavljala iz drugih država. Promenama sastava države I banka je menjala svoje nazive. Period nakon raspada federacije je najteži period poslovanja NB, na teritoriji Srbije je zabeležena nezapamćena hiperinflacija. Oktobarskim promenama došlo je do oporavka bankarskog sektora, a 19.jula 2003. donet je zakon o NBS kojim su utvrđeni položaj,organizacija, ovlašćenja i funkcije NBS.

 

 

 

UVOD
Ciljevi:
1. postizаnje i održаvаnje stаbilnosti cenа,
2. očuvаnje finаnsijske stаbilnosti,
•      3. podržаvаnje sprovođenjа ekonomske politike Vlаde RS (ukoliko je u sklаdu sа prvim ciljem). Funkcije:

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari