Odlomak

Neuronska mreža je mreža ili sklop neurona, ili u savremenom smislu, vještačka neuronska mreža, sastavljena od vještačkih neurona ili čvorova. Prema tome, neuronska mreža je ili biološka neuronska mreža, koju čine pravi biološki neuroni, ili vještačka neuronska mreža, za rješavanje problema vještačke inteligencije (AI). Veze biološkog neurona modeliraju se kao tegovi. Pozitivna težina odražava pobudnu vezu, dok negativne vrijednosti znače inhibitorne veze. Svi ulazi se modifikuju po težini i zbrajaju.
Vještačke mreže mogu se koristiti za prediktivno modeliranje, prilagodljivu kontrolu i aplikacije gde se mogu obučiti putem skupa podataka. Jedna vještačka neuronska mreža je bazirana na kolekciji povezanih jedinica ili čvorova – vještački neuroni. Svaka veza između vještačkih neurona može da transmituje signal od jednog do drugog. Vještački neuron koji primi signal može da ga obradi i zatim preda ishod vještačkim neuronima sa kojima je povezan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari