Odlomak

Sestrinstvo je privremena nauka koja se veoma brzo razvija i prvenstveno se bavi zdravstvenom zaštitom pojedinca. Ono posvećuje pažnju zdravom načinu života, svim štetnima uticajima na život,njihovom sprečavanju.
Osnovne karakteristike sestrinsta su : tačno određene uloge sestara u sistemu, odgovornost, poštovanje etičkih i moralnih načela,kontinuirana edukacija.
Medicinske sestre imaju četiri glavna zadatka: da poboljšaju zdravlje, da spreče bolest, da obnove zdravlje i ublaže patnju. Ona takođe promoviše aktivno učešće svih ljudi u očuvanju zdravlja i životne sredine. Profesionalnost u radu medicinskih sestara je preduslov dobre nege“(Zdravstvena nega, str. 36)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari