Odlomak

Internet, jedan je od danas u modernom svijetu najdominantnijih medija sa kojim se koristi svaki čovjek. Još od svojih prvih koraka sredinom 1970-tih imao je velika očekivanja, pojavom web-a se sve promijenilo i počela je nova moderna era u životu svijeta. Koliko je rasprostranjen govore nam podaci nebrojanih studija koje govore da više od polovine svijetskog stanovništva ima pristup internetu, preko 500 000 000 korisnika društvene mreže facebook. Ovo su neke mjere o kojima se danas govori. Ipak društva i samo društvo kao sociološka katergorija su osjetili veliki uticaj ovog medija, osjetili su to na različite načine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari