Odlomak

Proizvodnja je svrsishodna društvena djelatnost u kojoj se određeni skup materijalnih ulaza i raznih vidova energije transformiše u određena materijalna dobra koja zadovoljavaju određene društvene potrebe. Ova materijalna dobra su proizvodi, koje ljudi stvaraju svojim radom kroz proizvodnju da bi zadovoljili svoje potrebe. Proizvodnja predstavlja najvažniju fazu u procesu društvene reprodukcije, jer je ona materijalna osnova za funkcionisanje ostalih društvenih procesa i aktivnosti.
Proizvodnja se može predstaviti kao transformacioni proces u kome se ulazni tokovi (materija, energija, informacije) transformišu u izlazne tokove (proizvodi i usluge).
Ako želimo da definišemo uslove pod kojima čovjek živi i radi, dovoljno je reći da čovjek danas ne može zadovoljiti ni svoje najelementarnije prirodne potrebe na neposredan i prirodan način. Možda to zvuči paradoksalno, ali savremeni čovjek koji živi u velikim urbanim aglomeracijama ne nalazi više ni hranu, ni vodu, pa čak ni vazduh u prirodnom stanju i slobodnim za upotrebu. Sve nam to govori koliko je rad neophodan za opstanak čovjeka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Ekonomija dr Slavko Obrenovic
  • Školska godina: dr Slavko Obrenovic
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese