Odlomak

U tekstu se ukratko prikazuju neka glavna obeležja vaspitanja i obrazovanja ranih hrišćana, a naročito katehumenske i katehetičke škole, koje nastaju u prvim vekovima hrišćanstva i koje su bile osnova na kojoj će se u evropskom srednjem veku izgraditi
školski sistem pod dominantnim uticajem hrišćanske crkve.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Istorija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari