Odlomak

Konsolidovani finansijski izveštaji nastaju kao rezultat procesa spajanja finansijskih izveštaja preduzeća pripadnika grupe u jedan finansijski izveštaj. Radi se o finansijskim izveštajima jedinstvene ekonomske celine koju čine matično preduzeće i njegova zavisna preduzeća. Obavezu njihovog sastavljanja imaju grupe preduzeća u kojima između članica postoje odnosi nadređenosti i podređenosti odnosno grupe u kojima postoji kontrola jednog preduzeća nad drugim. Kontrola postoji kada matično preduzeće poseduje, direktno ili indirektno, preko zavisnih preduzeća, više od polovine glasačkih prava u pravnom licu. Konsolidovani finansijski izveštaji sastavljaju se na osnovu bilansa preduzeća članica grupe. Da bi pojedinačni bilansi bili osnova za izradu konsolidovanog bilansa moraju biti formalno i materijalno uporedivi. Formalna i materijalna uporedivost pojedinačnih bilansa postiže se sprovođenjem odgovarajućih mera od strane matičnog preduzeća, pošto ono ima obavezu da sastavlja konsolidovani finansijski izveštaj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Finansijsko racunovodstvo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka   Ekonomski izazovi, Godina 2, broj 4, str. 112-123

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari