Odlomak

 

Rog – cornu, se sastoji iz rožine i krzna, a u domaćih preživara, koji su šupljorogi, u njima se nalazi i koštani deo roga. Njega čini izdanak čeone kosti – processus cornualis, koji je šupalj – sinus cornualis i on predstavlja nastavak čeonog sinusa – sinus frontalis. Kornualni sinus, preko frontalnog i maksilarnog sinusa, može imati i vezu sa gornjim disajnim putevima. Rožina roda nastaje od pokožice, a po strukturi je slična rožini papka. Ona se neprekidno stvara tokom života zbog aktivnosti str. spinosum i str. basale epiderma. Odmah po teljenju se na čeonoj kosti mogu palpirati pokretne dugmetaste strukture, rožni pupoljci, koji čine koren iz koga će rog rasti
(slika 1).
Vaskularizacija roga je preko a. temporalis superfitialis, i istoimene vene, koja se odvaja ka kornualnom procesusu.
Rog je inervisan preko n. cornualis-a, koji se pruža od očne orbite i ide temporalno. Nerv se razdvaja i zavija oko roga ispod frontalnog mišića.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Etika i komunikologija u veterinarskoj medicini -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Veterina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet veterinarske medicine  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari