Odlomak

Predmet obligacionog prava su obligacioni odnosi. Obligacioni odnosi su odnosi izmđju fizičkih ili pravnih lica po kojima je neko lice dužno da prema drugom licu ostvari određeno ponašanje. To je odnos između najmanje dva lica u kome je jedno lice ovlašćeno da od drugog zahteva da mu nesto – da, učini, ne učini ili trpi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 167 stranica
  • Obligacije Prof. dr Jakov Radišić
  • Školska godina: Prof. dr Jakov Radišić
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari