Odlomak

Upravljanje ljudskim resursima je veoma složen i odgovoran proces koji je oduvek bio predmet interesovanja nauke i svakodnevne prakse. Upravljanje zaposlenim je veoma složen višedimenzionalan proces koji zahteva pažljivo praćenje i analizu kako zaposlenih tako i kretanje poslovnih trendova kako u okruženju tako i na globalnom nivou. Svaki čovek je zasebna ličnost, a svaka organizacija priča za sebe. Što je primenljivo u jednoj organizaciji nije u drugoj, što daje dobre razultate u jednom preduzeću, ne daje u drugom. Osim standardnih pravila moraju se stvarati pravila prilagođena konkretnim ljudima, konkretnim organizacijama i konkretnom okruženju.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Ljudski resursi

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari