studenti
Mesto za uspešne studente

Školska tabla

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Neretko se može čuti i pročitati da je u vreme računara i drugih modernih tehničkih sredstava školskoj tabli mesto jedino u muzeju. Oni koji tako misle ipak su u zabludi, jer i pored tehničkog napretka školska tabla ostaje univerzalno nastavno sredstvo. U nastavnom procesu može se veoma uspešno koristiti za različite potrebe među kojima su: demonstracije, ilustrovanje, dopunjavanje, objašnjavanje, rezimiranja.
Iako pojava školske table datira iz perioda drevnog Sumera, njena primena je i danas nezaobilazni deo vaspitno obrazovnog procesa. Školska tabla predstavlja nezamenljivo nastavno sredstvo koje se koristi u školama širom sveta.
Efikasnost korišćenja školske table zasniva se na vizualizaciji nastavnih sadržaja, a time se radni učinak znatno povećava. Vizuelni utisak može biti vrlo ubedljiv ako se školska tabla upotrebi u kombinaciji sa drugim nastavnim sredstvima kao što su modeli, slike i pregledi. Moderne školske table, načinjene od pogodnih materijala (magnetne table, table sa staklenom površinom) omogućavaju da se na njima napravi mala izložba.
Pojmovna određenja – nastavna sredstva, nastavna pomagala, vizuelni mediji, tehnički uređaji

Od početka organizovane nastave činjeni su napori da se olakša, racionalizuje i intenzivira proces sticanja znanja, umenja i navika. Zbog toga se u nastavi korišćena određena nastavna sredstva i pomagala, odnosno didaktički mediji koji su posrednici između ljudskog saznanja i objektivne stvarnosti. Računar, skulptura, maketa, geografska karta sami po sebi nisu nastavni mediji. Oni to postaju kada počnu ostvarivati didaktičku funkciju, odnosno kada u planiranom i sistematično organizovanom procesu služe da se ostvare ciljevi poučavanja i učenja i kada služe lakšem razumevanju neke pojave (Vilotijević, 1999). Nastavna sredstva i pomagala maksimalno aktiviraju učenike, olakšavaju bolje shvatanje i razumevanje prirodnih i društvenih pojava, procesa i zakonitosti i skraćuju vreme usvajanja novih znanja.

Materijal na kome učenici stiču znanja je vrlo raznovrstan i grubo se može podeliti na nastavna sredstva i nastavna pomagala. Pomoću nastavnih sredstava, u okviru prilagođenog nastavnog plana i programa, ostvaruju se ciljevi obrazovanja. Pri tom treba tačno definisati: 1. Koja će nastavna sredstva biti upotrebljena i kada? 2. Kako se koriste? 3. Ko ih priprema? Didaktičke medije treba posmatrati kroz prizmu didaktičkih funkcija koje mogu ostvariti u nastavi. Dakle, mediji su izvori odgovarajućih stimulacija, oni usmeravaju pažnju i druge aktivnosti osoba koje uče, utiču na pripremanje modela ponašanja, uzrokuju transfer, prenose informacije i omogućuju proveravanje uspeha.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.