Odlomak

Na tržištu proizvoda, roba i usluga i faktora proizvodnje se trguje “opipljivom” tj. “vidljivom” aktivom. Sa druge strane, finansijsko tržište nije na prvi pogled toliko vidljivo kao prethodna dva. Finansijska aktiva ili “neopipljiva” aktiva svoju vrednost zasniva na legalnom polaganju prava na buduće prihode i/ili vlasništvo. Finansijski instrumenti se mogu javiti u obliku odobrenih kredita, obveznica, akcija itd. Ono što je zajedničko opipljivoj i neopipljivoj aktivi je to što se od obe očekuje da generišu određenu količinu prihoda u budućnosti. Finansijska i realna aktiva su dve komplementarne veličine, jer je vlasništvo nad opipljivom aktivom obično finansirano emitovanjem neopipljivog instrumenta – dužničkog (krediti, obveznice) ili vlasničkog (akcije).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 105 stranica
  • Trziste finansijskih instrumenata Dragan Momirovic
  • Školska godina: Dragan Momirovic
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari