Odlomak

UVOD

Odnosi s javnošću ili skraćeno PR mogu se definisati kao celina koja grad ii podržava nečiju reputaciju i pojačava mišljenja i ponašanja. Definišu se i kao upravljanje komunikacijama i odnosima, radi boljeg ugleda firm ii medjusonog razumevanja i komunikacija izmedju firme i javnosti.
“Praktičari odnosa sa javnošću komuniciraju sa svim relevantnim internim i eksternim
javnostma kako bi razvili pozitvne odnose i kreirali doslednost između organizacionih
ciljeva i društvenih očekivanja. Praktčari odnosa sa javnošću razvijaju, sprovode i
evaluiraju programe organizacije koji promovišu razmenu uticaja i razumevanja između delova koji čine organizaciju i javnost.”1

Proces odnosa s javnošću obuhvata formiranje politike, istraživanje, komunikaciju, analizu, programiranje…Praktičari odnosa s javnošću deluju kao savetnici svojih klijenata i kao tehničari koji proizvode i šalju poruke kroy medijske kanale.
Odnosi s javnošću su najizraženiji u SAD-u gde organizacije na tu aktivnost izdvajaju 10 milijardi dolara godišnje. Dok statistički podacu pokazuju da Evropa troši tri milijardi godišnje na ovu aktivnost. Oblasti sa velikim razvojnim potencijalom u Evropi su javni poslovi, korporativni odnosi, zdravstvena zaštita i marketinške komunikacije. Ujedno, veliki broj studenata širom sveta studira odnose s javnošću kao oblast u kojoj će graditi karijeru.
Dobre PR/marketing kampanje moraju da se fokusiraju na ciljne grupe korisnika u različitim medijima.Ukoliko se u kompaniji događa nešto, mnogo više će značiti podrška medija i dobar odnos s njima. I dobar PR i odnosi s medijima mogu lošu situaciju preokrenuti u mnogo bolju.
Njbitnije je da odnosi s javnošću ili PR odrede svoj deo posla, informišu javnost o postojanju,prednosti, manama svog proizvoda i motivišu kupce da se odluče upravo baš za njih. Zato je bitno da preduzeće stvori dobar odnos sa kupcima i kroz dobro organizovane odnose s javnošću ostvari neke od svojih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari