Odlomak

 

Pored tržišta gotovih proizvoda, na kome se proizvođači pojavljuju kao prodavci proizvoda, postoji i tržište faktora proizvodnje na kome se proizvođači pojavljuju kao kupci potrebnih činilaca proizvodnje. Faktori proizvodnje predstavljaju resurse koji se koriste u proizvodnji gotovih proizvoda i usluga, a obuhvataju zemlju, rad i kapital. Pod zemljom se podrazumevaju ne samo zemljišne površine, već i sve sirovine koje se mogu dobiti u prirodi, npr. ugalj, drvo, voda, i sl. – jednom rečju, prirodni resursi. Kapitalni resursi obuhvataju mašine, građevinske objekte, razne vrste alata i sl. Ovi resursi ne nalaze se u prirodi, poput zemlje, već se proizvode uz pomoć ostalih resursa. Rad čine ljudske fizičke i umne sposobnosti koje se mogu upotrebiti u proizvodnji dobara i usluga. Kada su u pitanju umne sposobnosti, one su slične fizičkom kapitalu zato što su od čoveka stvoreni činioci proizvodnje. Stečene radne sposobnosti tretiraju se kao ljudski kapital (human capital). Tehnologija ili proizvodno iskustvo (production know-how) često se ubraja u radni resurs, jer je ono izvesna vrsta ljudskog kapitala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Jedan komentar na “Odredjivanje cena faktora proizvidnje”

markoronin95 says:

Odlicno napisan rad!

Komentari

Click to access the login or register cheese