Odlomak

OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) je međunarodna organizacija osnovana 1960. godine. Nastala je kao nasljednik Organizacije za evropsku ekonomsku saradnju (OEEC) koja je osnovana 1948. godine u okviru Maršalovog plana. Sjedište OECD je u Parizu. Organi su Savjet, Izvršni komitet i Sekretarijat. Generalni sekretar je Angel Guria. Zvanični jezici OECD su engleski i francuski.
Ciljevi OECD-a su unaprjeđivanje privrednog rasta i povećanje životnog standarda u zemljama članicama, doprinos razvoju svjetske privrede i ekonomskog napretka u članicama i nečlanicama, te doprinos širenju međunarodne trgovine na multilaterarnoj osnovi i povećanju svjetske trgovine. OECD je jedinstven forum gdje vlade 36 demokratskih zemalja rade zajednički da odgovore ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima globalizacije. OECD je takođe na čelu napora za razumijevanje i pomoć vladama da odgovore na nova kretanja i zabrinutosti, kao što su korporativno upravljanje, informatička ekonomija i izazovi sve starije populacije. OECD Izdavaštvo široko distribuira statističke podatke i istraživanja Organizacije o ekonomskim, socijalnih i okolišnim pitanjima, kao i konvencije, smjernice i standarde prihvaćene od strane njenih članica. Okvir korporativnog upravljanja treba da promoviše transparentno i efikasno tržište, da bude u skladu sa vladavinom prava i da jasno artikuliše podjelu odgovornosti među različitim nadzornim i regulatornim organima i organima za sprovođenje zakona. Osim toga, njihove odluke treba da budu pravovremene, transparentne i detaljno obrazložene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari