Odlomak

Multilateralno regulisanje međunarodne trgovine počinje nakon Drugog svjetskog rata, kada je posebno bila izražena potreba za ostvarenjem liberalizacije trgovine i zaustavljanjem protekcionističkih mera, koje su ostale na snazi od 30-tih godina. Već 1945.godine usledio je predlog SAD za održavanje međunarodne konferencije o svetskoj trgovini.
U februaru 1946. godine, Ekonomski i socijalni savjet UN (ECOSOC) usvojio je rezoluciju o osnivanju Pripremnog komiteta za konferenciju UN o trgovini i zaposlenosti (Preparatory Comittee of the United Nations Conference on Trade and Employment), čiji je zadatak bila izrada nacrta povelje međunarodne trgovinske organizacije (International Trade Organizati-on-ITO). Prvo zasedanje Pripremnog komiteta održano je oktobra 1946.godine, kada je I usvojen tzv. Londonski nacrt povelje. Aprila 1947.godine u Ženevi, na drugom zasedanju Pripremnog komiteta, usvojen je Nacrt Povelje Međunarodne trgovinske organizacije, nazvan Ženevski nacrt. Opšti sporazum o carinama i trgovini (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) je, kao višestrani medjunarodni sporazum, potpisan u Ženevi 30. oktobra 1947. godine, s tim da je stupio na snagu 1.januara 1948. Godine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Međunarodno privredno pravo Prof. dr Mililjana Danevska
  • Školska godina: Prof. dr Mililjana Danevska
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo, Trgovina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari