Odlomak

Ni najbolja roba na svijetu neće biti uspješno prodana ukoliko ne omogućite dostupnost te robe na mjestima gdje i kada ju potrošači žele kupiti. Distribucija predstavlja organiziranu aktivnost koja ima za zadatak da roba od proizvođača dođe do potrošača na vrijeme, mjesto i u formi pogodnoj za upotrebu. Svrha joj je da omogući širok asortiman proizvoda i usluga koje kupci traže i po cijeni koju su spremni platiti.
Izbor kanala distribucije obuhvata donošenje odluka od strane proizvođača o broju, tipu i karakteru posrednika koji će mu omogućiti da njegovi proizvodi dođu do nosilaca potreba – potrošača. U stvari, odluka o izboru kanala distribucije je deo procesa odlučivanja iz domena marketinga. Sam čin izbora kanala distribucije, na posredan ili neposredan način odražava se na uspiješnost ostalih elemenata marketing miksa – cijene, proizvoda, promocije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari