Odlomak

Dvadeseti vek bio je, između ostalog, vek burnog i svestranog razvoja ljudske misli i saznanja. Ostaće upamćen i po mnoštvu novih naučnih disciplina, koje su nastale kao posledice naučno-tehnološke revolucije, ubrzanih i radikalnih društvenih promena i sve složenijeg društvenog života. Jedna od njih je i komunikologija, koja je predmetno počela da se profiliše u prvim decenijama dvadesetog veka, najpre u empirijskim istraživanjima i teorijskim radovoma pojedinih naučnika različite gnoseološke vokacije – od socijalnih psihologa, lingvista, antropologa do sociologa i kibernetičara

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 69 stranica
  • Komunikologija Dr.Mirko Miletić
  • Školska godina: Dr.Mirko Miletić
  • Skripte, Mediji/Kultura
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Pedagoški fakultet u Jagodini  

Više u Skripte

Komentari