Odlomak

UVOD

Čovek, biljke i životinje ne mogu opstati bez vode, ona je prvi uslov za životne procese. Međutim, kao i u životu, voda igra vrlo važnu ulogu i u industriji. Danas su retke industrijske grane za koje nije neophodna voda. U hemijskoj industriji i u srodnim industrijskim granama, u gradovima i uopšte u privredi, problemi u vezi s vodom su vrlo raznovrsni i spadaju među najvažnije.
Za različite svrhe upotrebljavaju se sve tri vrste prirodne vode: atmosferska, površinska i podzemna. Od njih je najčistija atmosferska (Slika 1), jer nastaje prirodnom destilacijom. Međutim, ni ona nije potpuno čista. Može se slobodno reći da u prirodi nema potpuno čiste vode, kao primese u njoj se mogu nalaziti rastvoreni gasovi ili soli, koloidne supstance i suspendovani materijal, a može sadržati rastvorene ili dispergovane organske supstance i žive organizme. Količina i vrsta primesa koje se nalaze u vodi zavise od puta kojim se voda kretala.

 

 

OTPADNE VODE

Prirodna ili kondicionirana voda, pošto je jednom iskorišćena za određenu namenu postaje upotrebljena ili otpadna voda. Tom prilikom u njen sastav ulazi manja ili veća količina različitih primesa – zagađivača, odnosno njene fizičke, hemijske i biološke karakteristike se u toku upotrebe toliko menjaju da ona postaje nepodobna za onu upotrebu pri kojoj je i nastala. Na slici 2 prikazan je ispusnik otpadne vode u recipijent.

 

 

OTPADNE VODE KAO PROBLEM MODERNOG DOBA

U XXI veku životna sredina postaje sve više zagađena, a površinske i podzemne vode su, direktno ili indirektno, ugrožene usled svakodnevnog izbacivanja otpadnih voda najrazličitijeg sastava. Prečišćavanje otpadnih voda danas privlači sve više pažnje, zahtevi koji se nameću sve veći, a zakonske kazne za nepoštovanje istih svakodnevno rastu. Vode se mogu koristiti i opterećavati, a otpadne vode ispuštati u recipijent uz primenu odgovarajućeg tretmana na način i do nivoa koji ne predstavlja opasnost za prirodne procese ili obnovu kvaliteta i količine vode i koji ne umanjuju mogućnost njihovog višenamenskog korišćenja.

 

 

VRSTE OTPADNIH VODA

Domaće otpadne vode

Domaća otpadna voda predstavlja vodovodsku vodu ili prirodnu vodu približnog kvaliteta koja je upotrebljena za kuvanje, pranje ili sanitarne potrebe u domaćinstvu.
Pored mineralnih i organskih materija koje su već bile prisutne u vodi čijom je upotrebom ova otpadna voda i nastala, ona još sadrži i značajne količine humanih ekskrementi, papira, sapuna i drugih sredstava za pranje, otpadaka od hrane, mineralnih otpadaka i velikog broja drugih otpadnih materijala. Najveći deo zagađivača domaće otpadne vode ipak je organskog porekla i zbog svoje visoke energetske vrednosti, podložan je saprofitnih mikroorganizama, odnosno mikroorganizmima koji se hrane mrtvim organskim materijalom. Zato je ova otpadna voda podložna mikrobiološkoj razgradnji, odnosno truljenju. Otuda ona može imati vrlo neprijatan miris, npr. na sumporvodonik.

 

 

Industrijske otpadne vode

Industrijske otpadne vode obuhvataju sve one otpadne vode koje ne vode neposredno i isključivo poreklo iz domaćinstva. Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i industrijskim pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje. Osnovna karakteristika ove grupe otpadnih voda je veoma velika raznovrsnost sastava. Na slici 3 prikazano je postrojenje za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda.

 

 

Atmosferske vode

Atmosferske ( kišne ) vode se pojavljuju povremeno za vreme padavina ili pri topljenju snega i koja najčešće nisu značajnije zagađene (Slika 4). One, međutim, u toku relativno kratkog vremenskog perioda, i ukoliko se radi o takozvanom kombinovanom kanalizacionom sistemu, mogu predstavljati hidrauličko opterećenje za kanalizacionu mrežu i samo postrojenje za obradu komunalnih otpadnih voda. Jedini zagađivači ove vrste vode su inertne mineralne materije (prašina , pesak , i sl .) , a u određenim periodima godine i suvo lišće, te se one najčešćce mogu bez ikakve predhodne obrade ispustati direktno u prijemne vodotoke. Kada je reč o atmosferskim vodama sa lokacija pojedinih industrijskih preduzeća, pokazalo se da one mogu biti značajnije zagađene i to uglavnom istim zagađivačima kao i industrijske otpadne vode tih istih preduzeća. Ovakve kišne vode moraju se podvrgnuti određenom stepenu pre ispuštanja u vodo tokove.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari