Odlomak

UVOD

Glavno pravilo kod otvaranja i zaključivanja poslovnih knjiga jeste to da se poslovne knjige otvaraju na početku, zaključuju na kraju poslovne godine.Način otvaranja i zaključivanja poslovnih knjiga je vezan uz način zaključivanja konta.Pomoćne poslovne knjige se zaključuju skladno prirodi i načinu na koji se vode podaci u tim knjigama.Nakon što se sprovede zaključak više nije moguć nikakav naknadni unos podataka.Zaključene poslovne knjige moraju se čuvati u arhivi, zakonom propisan broj godina ( dnevnik i glavna knjiga najmanje 11 godina, a pomoćne knjige 7 godina).

 

 

OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA
Poslovne knjige se otvaraju na početku nove poslovne godine (01.01.).Novonastala pravna lica i preduzetnici otvaraju poslovne knjige na osnovu bilansa osnivanja koji se sastavlja na osnovu popisa imovine i obaveza, sa stanjem na dan upisa u registar kod organa, odnosno organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata.

 

 

OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

Otvaranje glavne knjige vrši se prenosom podataka iz bilansa imovine, sastavljenog poslednjeg dana prethodnog obračunskog perioda.To je ujedno i početno stanje prvog dana narednog obračunskog perioda.Knjigovodstveni sistem postavljen je tako da se za svaku stavku bilansa stanja,(pri čemu je bilans uspeha prazan), otvara po jedan poseban obrazac sa brojem i nazivom koji odgovaraju njihovim stavkama.Taj obrazac naziva se knjigovodstveni račun ili konto. Bilansi se razlažu na račune a svi računi čine glavnu knjigu.Glavna knjiga služi za registraciju poslovnih događaja na osnovu kojih se krajem datog perioda prave odgovarajući bilansi. “Račun glavne knjige je način akumuliranja na jednom mjestu svih informacija o promjenama u određenoj imovini, obvezi ili vlasničkom kapitalu.”
U glavnoj knjizi otvara se onoliko konta, koliko nepraznih stavki ima u bilansu imovine.Posle otvaranja svih računa glavne knjige zbir dugovne i potražne strane računa jednak je zbiru bilansa stanja na osnovu koga se vrši otvaranje računa glavne knjige.Nakon knjiženja početnog stanja, dugovni i potražni promet računa mora biti jednak.

 

 
OTVARANJE DNEVNIKA

“Dnevnik je hronološka evidencija( dan za danom ) poslovnih transakcija.Informacija evidentirana u svakoj transakciji uključuje datum transakcije, dugovne i potražne promjene kod određenih računa glavne knnjige i kratko objašnjenje transakcije.U odgovarakućim intrevalima, dugovni i potražni iznosi evidentirani u dnevniku prebacuju se ( prenose ) na račune u glavnoj knjize. Obnovljeni računi glavne knjige u zamjenu za to služe kao osnovica za pripremu bilansa i drugih financijskih izvještaja.”
 

 

OTVARANJE POMOĆNIH KNJIGA

Pomoćne poslovne knjige služe za knjiženje analitičkih podataka osnovnih sintetičkih računa glavne knjige ili za van bilansno knjiženje pojedinih delova novčanog i materijalnog poslovanja vezanih za knjiženja na račune glavne knjige.

Pomoćne poslovne knjige se dela na :

  • Analitička knjigovodstva (kao raščlanjeni podaci osnovnih računa glavne knjige)
  • Ostale pomoćne poslovne knjige prema zakonu o porezu na dodatnu vrednost i zakonu o gospodarskim društvima, operativne evidencije.

 

 

ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA

Pošto poslovne knjige predstavljaju skup računa, tada je način zaključivanja poslovnih knjiga vezan za zaključivanje računa ili konta.”Zaključenje poslovne knjige obveznik ovjerava svojim potpisom i pečatom.Na kraju poslovne godine ili po prestanku obavljanja djelatnosti obveznik sastavlja Bilans uspjeha putem koga utvrđuje finansijski rezultat.”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese