Odlomak

Mobilnost i stepen motorizacije beleže stalan porast u gotovo svim zemljama sveta, što je dovelo do stanja većih saobraćajnih zahteva od kapaciteta saobraćajnica. Kao posledica ovog debalansa svedoci smo sve većih saobraćajnih zagušenja na uličnim mrežama. Međutim, debalans zahteva i kapaciteta se ne odnosi samo na infrastrukturu za kretanje, već i za mirovanje vozila – parkiranje. Problem parkiranja se ogleda u nenamenskom korišćenju površina u svrhu parkiranja i velikom broju vozila koja tragaju za slobodnim parking mestom, čime se gradski resursi neracionalno koriste i nepovoljno se utiče na druge funkcije grada, a pre svega se ometa normalno funkcionisanje ostalih transportnih podsistema.
Ubrzni rast i razvoj gradova stvorili su veliki raskorak između prostornih i funkcionalnih komponenti saobraćaja. Ti problemi se ogledaju kroz: neracionalno korišćenje gradskih površina, neracionalno korišćenje ostalih gradskih resursa, pad kvaliteta transportne usluge, negativan uticaj na životnu sredinu itd. Sve ovo je za posledicu imalo da broj zahteva za parkiranje prevazilazi raspoloživi broj parking mesta.
Drugim rečima problematika parkiranja je nastala kao posledica svih elemenata prostora gradskih struktura i ljudi u njima. Posebno se izdvajaju dva bitna uzročnika problema:
• NESAGLASNOST prostornih potreba i mogućnosti u istorijski oformljenim gradskim strukturama sa visokim stepenom privlačnosti i
• NEDOSTACI ili svesni propusti u planiranju i realizaciji novih ili rekonstruisanih gradskih struktura i objekata.
Oba navedena uzročnika su posebno karakteristična za centralne zone gradova i zone visokog stepena privlačnosti, a drugi za zone gradova pretežno jednoznačne namene sadržaja. Raskorak između broja automobila i površina po kojima se oni kreću ili nakojima miruju, bivao je sve veći i samo do pre nekoliko decenija činilo se da nema izgleda da se problem obuzda ni u granicama zatečenog stanja. Proces povećanih zahteva teče, a nesaglasnost izmeĎu porasta broja automobila i normativno potrebnih površina za parkiranje i dinamički saobraćaj sve je veća. Izražena nesaglasnost između broja zahteva za prkiranje i broja raspoloživih parking mesta sa svim negativnim posledicama rezultirala je promenom stava o koncepciji rešavanja problema saobraćaja pa samim tim i parkiranja u gradovima, posebno u njihovim centralnim zonama i zonama visokog stepena atraktivnosti.
Da bi se postigla usaglašenost izmeĎu ponude i potražnje za parking mestima dosadašnji koncept prilagoĎavanja grada saobraćaju zamenjen je konceptom prilagođavanja saobraćaja gradu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Arhitektura

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese