Odlomak

UVOD

Pirotska kotlina se nalazi u gornjem Ponisavlju koje obuhvata jugoistocni deo kraske istocne Srbije.Pirotska kotlina predstavlja tekonsku potolinu koja je dugo bila zaplavljena jezerom. Njeno dno ispunili su jezerski sedimenti, dok su planine koje je okruzuju skoro u celosti izgradjene od krecnjackih stena. Fluvijalni reljef u Pirotskoj kotlini ogranicen je na njeno dno gde je Nisava usekla svoje korito i dolinu, u jezerskim sedimentima, razarajuci ostatke abrazije. Reke koje se spustaju sa okolnih planina prema kotlini i Nisavi usekle su svoje duboke klisurasto kanjonske doline u krecnjacima u kojima gube poniranjem vodu pa su preobracene u stalne ili periodske ponornice.Na planinama koje okruzuju kotlinu zastupljeni su svi povrsinski i podzemni kraski oblici.
Na dnu Pirotske kotline samo januar ima negativne srednje mesecne temperature.Pirotska kotlina sa oko 600 mm padavina godisnje, spada u red naj susnijih oblasti u istocnoj Srbiji. Snezni pokrivac traje oko 20 dana.Na dnu Pirotske kotline, pored freatskih voda ogranicene na aluvijalnu ravan Nisave, u jezerskim sedimentima javljaju se zbijene izdani u vise nivoa. Kotlina je relativno bogata vodom, a Nisavu pothranjuju dva obodska i vise dubinskih kraskih vrala. U njoj se javljaju tri banjice i dve banje sa odlikama termalno kraskih mineralnih voda.

 
GEOGRAFSKI POLOŽAJ , GRANICE I VELIČINA

Geografska lokacija opštine: Opština se nalazi na krajnjem jugoistoku Srbije i graniči se sa opštinama Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka i Knjaževac, kao i sa Republikom Bugarskom u dužini od 65 km.Planine oko opštine: Stara Planina, Belava, Vlaška Planina, Vidlič.. Pirotska kotlina lezi u centralnom delu gornjeg Ponisavlja. Ona predstavlja najuzvodniju kotlinu u kompozitnoj dolini Nisave. Geografska duzina je 22o33’ istocno od Grinica, a geografska sirina 43o09’ severno od Ekvatora. Pruza se pravcem SZ¬¬¬¬-JI, na duzini na oko 16 km, dok sirina njenog dna, koja lezi na visini 630-420m, iznosi 2-5km. Povrsina na kojoj se nalazi opstina Pirot iznosi 1232km2. Po povrsini teritorija se nalazi na trcem mestu u Srbiji, jer su jedino opstine Kraljevo i Zrenjanin vece. Planinski deo je najzastupljeniji sa 40%, zatim slede brdski i planinski sa 30% ucesca. Pirotsku kotlinu okruzuju i zatvaraju dva planinska venca istog pravca pruzanja SZ-JI. Severoistocni obod i okvir kotline cini planinski venac Vidlica(1 386m), Basarskog kamena(1377m) i Crnog vrha(1 151m). Jugozapadni obod kotline cine najvecim delom izduzeni venci vlaske planine sa najvisim vrhom Golemim stolom (1.239m), dok se prema severozapadu na njih nastavljaju Golas (960m) I Sljivovicki mvrh (1.256m).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese