Odlomak

SAŽETAK
Autorica u ovome radu analizira uspješnost ljudskih resursa na radu sa stanovišta faktora koji prethode procesu obavljanja zadataka i dolaska uposlenika u kompaniju. Ovaj pristup je dijelom analitičkog karaktera, a dijelom kreira potrebe za ljudskim resursima bazirane na strateškim ciljevima, pri čemu se eliminiše sve ono što ne podržava ciljeve. Pri tome je važno pratiti u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi kompanija.
Obzirom da se poslovna zajednica pomiče ka kulturi baziranoj na znanju, kritična tačka za svaku kompaniju je razumijevanje potreba za ključnim kompetencijama da bi kompanija bila uspješna. Odjel ljudskih resursa preuzima ulogu proaktivnog strateškog partnera sa top menadžmentom, kako bi se osiguralo učinkovito ujednačavanje poslovnih ciljeva sa inicijativama ljudskih resursa.
Konačni rezultat poslovanja povezuje se sa sposobnošću menadžmenta da dobro planira, organizuje i vodi, te sa sposobnošću zaposlenika da odgovore zadacima koji su im povjereni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • planiranje ljudskih resursa u funkciji uspjesnosti u radu Jamila Jaganjac
  • Školska godina: Jamila Jaganjac
  • Skripte, Ekonomija, Ostalo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari