Odlomak

Obrtna sredstva čini novac potreban za tekuća plaćanja, materijal i sirovine koje se drže radi ulaganja u proizvodnju,…Obrtna sredstva takođe čini i novac dat dobavljačima pre isporuke robe i potraživanja od kupaca od momenta isporuke proizvoda, odnosno pružanja usluge do momenta naplate. Ta se sredstva neprestano obrću (cirkuliraju) u poslovnom procesu. Međutim, potrebno je uvek raspolagati jednim njihovim delom kako bi se nesmetano odvijao poslovni proces.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Ekonomika preduzeća dr Ljubiša Milačić
  • Školska godina: dr Ljubiša Milačić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu   Jagodina

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari