Odlomak

Pojam prava intelektualnog vlasništva
Sam pojam intelektualno vlasništvo, odnosno kovanica “intellectual property” prvi put se spominje u presudi okružnog suda američke savezne države Massachussets iz 1845. godine.
Ova sačuvana presuda smatra se prvim pisanim izvorom koji sadrži termin intelektualno vlasništvo, no postoje indicije kako je ovaj izraz bio u upotrebi i mnogo ranije.
Dokaz za to možemo pronaći i u pravnoj teoriji i francuskoj literaturi, gdje je godinu dana kasnije, odnosno 1846. godine, izraz propriete intellectuelte prvi put upotrijebio Alfred Nion u svom djelu “Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs”.
Od prvog pominjanja pojma, pravni sistemi širom svijeta polagano usvajaju jedinstvene standarde sadržaja i primjene intelektualnog vlasništva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 60 stranica
  • Autorsko pravo Prof.dr.Ismet Alija
  • Školska godina: Prof.dr.Ismet Alija
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Univerzitet 'VITEZ' Travniku  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari