Odlomak

 

Pravo privrednih društava je relativno mlada grana prava koja sadrži pravne norme kojima se reguliše pravni položaj, odnosno status, privrednih društava.

Pravo privrednih društava ne izučava sva društva već samo ona društva koja imaju privredno – pravni dobitni karakter. Predmet ove grane prava nisu javno pravne zajednice i privatno pravne zajednice koje nemaju dobitni – privredni karatkter (npr. Udruženja građana i sl.).

Pravo privrednih društava ne obuhvata ni pravne norme koje regulišu status drugih privrednih subjekata koji po svom karakteru nisu privredna društva iako su zajednice dobitnog karaktera (banke, preduzetnici, zadruge, berze, osiguravajuće organizacije).

U okviru prava privrednih društava moguće je govoriti o opštem i posebnom dijelu.
Opšti dio obuhvata zajednička pravila za privredna društva, a posebni dio sadrži pravila karakteristična za pojedine tipove privrednih društava.

Pravo privrednih društava se razvilo razvojem trgovačkih društava i trgovačkog prava u svjetu kao posebno pravo trgovca na osnovama rimskog privatnog prava koje se kasnije dopunjavalo i dograđivalo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Pravo privrednih društava -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari