Odlomak

Prilikom obavljanja policijskih poslova ovlašćena službena lica policije koriste ovlašćenja koja su propisana Zakonom o policiji, Zakonikom o krivičnom postupku, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i dr. Većina policijskih ovlašćenja jesu ona kojima se ne ograničavaju ljudska prava, ali ima i onih kojima se zadire u Ustavom zagarantovana ljudska i manjinska prava i slobode. Svrha primene policijskih ovlašćenja jeste jačanje servisne uloge policije, jačanje poverenja građana u policiju i prevencija kriminaliteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Organizacija i taktika policije Prof. dr. Boban Simic
  • Školska godina: Prof. dr. Boban Simic
  • Seminarski radovi, Skripte, Kriminalistika
  • Srbija,  Beograd,  Kriminalističko-policijska akademija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari