Odlomak

 

Politička prava i slobode omogućavaju građanima da učestviju u političkom životu i odlučivanju o društvenim poslovima neposredno – preko oblika neposredne demokratije, i posredno putem izabranih predstavnika.
Politička prava i građanska, kao i ostala judska prava i slobode, predstavljaju garanciju demokratije ali i sredstvo njene kontrole.
S obzirom da je vlast izborna i smenjiva, i da se slobodom mišljenja, izražavanja, informisanja i obavezom javnosti rada, kontrolira, prinuđena je da poštuje zagarantovana prava i slobode.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari