Odlomak

U okviru Ministarstva finansija i privrede ima više izvršnih organa među kojem je i izvršni organ PORESKA UPRAVA. Sedište Poreske uprave je u Beogradu ul. Save Maškovića 3-5. Matični broj Poreske uprave je: 07001410, PIB je 100020943. Broje telefona Poreske uprave je: ++ 381 (11) tel. 3950-502, Web adresa Poreske uprave je: www.poreskauprava.gov.rs. Poreska uprava intenzivno radi na razvijanju funkcija servisa i edukacije poreskih obveznika i građana. Osnovni koncept je da je Poreska uprava, kao državni organ, servis poreskim obveznicima, nezavisno od oblika njihovog organizovanja. Dužnost Poreske uprave je da pomogne poreskim obveznicima u razumevanju prava i obaveza koji imaju u poreskopravnom odnosu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari