Odlomak

Porez je složena kategorija, jer u sebi sadrži ekonomske, finansijske, socijalne, političke i druge elemente. Proučavajući opravdanost oporezivanja, kao i ciljeve oporezivanja, možemo videti za koje se sve ciljeve upotrebljavaju sredstva prikupljena preko poreza, i na koje se načine to pravda. S tim u vezi postoje izvesna načela, odnosno principi oporezivanja koji imaju zadatak da pred poresku vlast, odnosno poreski sistem, postave izvesne zahteve u vezi s pribavljanjem finansijskih sredstava za finansiranje javnih rashoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Monetarne i javne finansije -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari