Odlomak

Porodica je grupa osoba koje su srodnički povezane pri čemu brigu o decu preuzimaju odrasli ljudi. Brak je društveno – priznata veza između odraslih ljudi muškarca i žene. Srodničke veze su veze uspostavljenje putem braka ili kroz nizove potomaka.
Porodica je univerzalna ljudska zajednica koju čine odrasli reproduktivno sposobni partneri i njihovo potomstvo, ali i dalji srodnici koji žive zajedno sa njima. Porodica pored reproduktivne, privredne i socijalne, ima iznačajnu psihološku, vaspitnu i socijalizacijsku ulogu.
Postoji više tipova i oblika porodica: monogamna, poligamna, matrijarhalna, patrijarhalna, potpuna, nepotpuna, nuklearna, proširena, autoritarna, demokratska itd.
Porodica se obično sastoji od jednog ili dva roditelja i njihove dece. Porodicu mogu sačinjavati i članovi koji nisu nužno u krvnom srodstvu, na primer prilikom usvajanja dece .
U porodicu pripadaju: roditelji, deca, unuci, dedovi i babe, tj. svi koji su rođeni u porodici i svi koji su postali članovi porodice preko sklapanja braka. Muškarac i žena s jednim ili više dece predstavljaju tzv. užu porodicu, koja se često ugrađuje u veće “molekule” tzv. proširene porodice.
U zapadnom svetu, mnoge funkcije koje je tradicionalno obavljala porodica, preuzimaju državne ustanove poput vrtića i staračkih domova.
U pravnom pogledu, porodičnim odnosima se bavi porodično pravo.
Razvoj društva i proizvodnje direktno je uticao na razvoj same društvene structure, a samim tim na razvoj porodice i života u njoj počev od primitivne pa do današnje savremene porodice. Već je rečeno da su pojedini oblici porodičnog života postojali i u periodu divljaštva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari