Odlomak

Bračnost predstavlja bračnu smetnju. Bračnost spada u negativne materijalne uslove za punovažnost braka, tj bračnost ne sme da postoji u momentu sklapanja braka. Ništavošću se štiti načelo monogamije. Brak je ništav ako je sklopljen za vreme trajanja braka jednog supružnika. Dvobračnost je krivično delo, a sankcije su novčana kazna ili kazna zatvora do 2. god. Sankciji podleže i matičar koji je dozvolio sklapanje ništavog braka, a kazna se kreće u rasponu od 3. meseca do 3. godine.
Zakon predvidja mogućnost validacije ništavog braka zbog dvobračnosti, ukoliko raniju brak u međuvremenu prestane, npr. smrcu jednog supružnika, proglašenjem nestalog lica za umrlo.. Sud će u tom slučaju odbiti tužbeni zahtev za poništenje drugog braka koji je bio ništav. Ovaj tip validacije je SUDSKA validacija, jer do osnaženja može doći samo sudskom odlukom.
Do validacije braka koji je ništav zbog dvobračnosti može doći i kada suprug bigamista u postupku za poništaj braka istakne da je raniji brak nevažeći. Sud će u tom slučaju naloziti da u određenom roku pokrene parnicu za poništenje ranijeg braka. Poništajem ranijeg braka, ništavi se validira sudskom validacijom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 110 stranica
  • Porodično pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese