Odlomak

Etika predstavlja oblik društvene prakse, odnos čoveka prema svetu, drugim ljudima i prema sebi samom, čime se izražava stav da se samo oni postupci mogu odrediti kao etički koji izdrže vrednosnu procenu koja dolazi od društvene sredine i javnosti (objektivna strana etike), ali isto tako treba da izdrže i vrednosno odobravanje samog čoveka koji takav postupak vrši (subjektivna strana etike).

Dobro i zlo su osnovni vrednosni pojmovi etike (morala), kao što su to u umetnosti: lepo i ružno, a u logici i nauci: istina i laž. Moralne norme su vekovima ukorenjene u ljudskom biću, a sankcije za njihovo nepoštovanje mogu dovesti do toga da prekršilac morala bude bojkotovan u društvu.

Etika polazi od stava da u osnovi svakog čoveka kao ljudskog bića, zahvaljujući njegovoj savesti, postoje određene trajne osobine, moralne težnje, svejedno da li su one izričito razvijene ili potencijalno date. To su: hrabrost, vernost, iskrenost, skromnost, čestitost, pravičnost i istinoljubivost.

Osnovni zadatak poslovne etike je definisanje načina ponašanja ljudi, i na toj bazi spoznavanje odgovora na pitanje kakav bi moral trebao biti da bi pojedinac i društvo u celini ispunili svoju poslovnu ulogu.

Cilj etike u menadžmentu je razvijanje novog duha i njegovo ugrađivanje u ponašanje ljudi bez zakonske prisile. Da bi preduzeća bila efikasna i efektivna treba da u svoje poslovanje uvode etička pravila ponašanja. Nameće se stvaranje pozitvne etičke klime koja će pružiti šansu pravim etičkim vrednostima i na toj bazi poslovanju preduzeća na jednom višem nivou. Poslovna etika sve više postaje imperativ novim, pozitivnim osnovama razvoja i poštovanju visokih standarda u poslovanju, koje nameće proces savremene globalizacije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Etika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese