Odlomak

Etika je filozofska disciplina koja se bavi izučavanjem morala, moralne svesti čoveka i njene prirode. Može se podeliti na teorijsku i normativnu. Teorijska etika izučava moralnu svest, a normativna utvrđuje moralne vrednosti, norme i vrline. Moral je sastavni deo društvene svesti.
Etika je oduvek deo biznisa, pokret poslovne etike jeste skorašnjeg datuma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Etika

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari