Odlomak

Uspeh u poslu je rezultanta složenog skupa faktora. Da bismo bilo uspešni potrebno je da imamo jasno definisane ciljeve i dobar plan, da raspolažemo potrebnim materijalnim i drugim resursima, da posedujemo stručno znanje, da smo motivisani da uspemo…
Sve to jeste potrebno, ali nije dovoljno. Jer činjenica je da poslovati, raditi, nužno podrazumeva komunikaciju sa drugim ljudima. Ne postoji vrsta posla koja je izuzetak od ove činjenice. Bilo da je reč o saradnicima, kolegama, onima kojima mi rukovodimo ili onima koji nama rukovode, klijentima, potencijalnim klijentima ili predstavnicima šireg poslovnog i društvenog okruženja, uvek su tu drugi. I od načina na koji komuniciramo ili uopšteno, od načina na koji se ponašamo u odnosu na te druge, u velikoj meri zavisi naša uspešnost.
Kodeks ponašanja čini skup pravila kojima je određen obavezni i poželjni način rada i radnog ponašanja zaposlenih u organizaciji. Kodeks se odnosi na rukovodioce i izvršioce, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove i pripravnike, dakle na sve zaposlene. Kodeks ponašanja počiva na nadležnostima, misiji, vrednostima, trajnim ciljevima i principima rada organizacije. Kodeks je u funkciji ovih temeljnih odrednica i predstavlja instrument za njihovu realizaciju.
Odnos zaposlenih prema organizaciji treba da obeležavaju profesionalnost, lojalnost i domaćinski odnos prema imovini. Od zaposlenih se očekuje da budu lojalni prema organizaciji i da to na radnom mestu i van njega pokazuju. Lojalnost se pokazuje kroz čuvanje ugleda organizacije, korišćenje svake prilike da se ona promoviše i da se tako pruži lični doprinos poboljšanju slike koja o njoj u javnosti postoji. Lojalnost se
takođe pokazuje kroz uzdržavanje od iznošenja u okruženje bilo čega što bi moglo negativno uticati na imidž organizacije i striktno čuvanje poslovnih tajni.
Radni zadaci se obavljaju striktno prema zakonima, pisanim naredbama, uputstvima i/ili usmenim nalozima rukovodilaca u skladu sa profesionalnim standardima i propisanim nivoom kvaliteta i kvantiteta. Ukoliko zaposleni ne zna ili nedovoljno razume način na koji treba da izvrši neki zadatak dužan je da o tome odmah obavesti rukovodioca kako bi dobio razjašnjenje, a rukovodilac je obavezan da mu to razjašnjenje pruži.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari