Odlomak

1. POJAM I RAZVOJ TRGOVAČKOG PRAVA
Trgovačko pravo predstavlja skup pravnih pravila kojima se regulišu položaj trgovačkih društava, trgovca pojedinca, i drugih učesnika u trgovačkom prometu, te privatno pravni trgovački poslovi u koje ti subjekti ulaze, zaključuju ih i ispunjavaju. Odnosno, privredno, trgovačko pravo je samostalna grana prava koja izučava pravni status privrednih subjekta i njihov odnos prema državi kao i njihov menusobni odnos.Razvoj trgovačkog prava datira još iz starog vijeka i vezan je za razvoj trgovine. Hamurabijev zakon (oko 2000-te godine prije Krista) poznavao je prodaju, poslove prevoza, posredovanje, zajam sa kamatom i kredit. Feničani kao pomorci razvili su prve institute pomorskog trgovačkog prava. U Staroj Grčkoj bila su posebna pravila vezana za pomorsku trgovinu i bankarstvo. Rimsko pravo je poznavalo ustanove pomorskog zajma i trgovinsko zastupanje. U srednjem vijeku razvoj trgovine pospješili su krstaški ratovi, sajmovi i vašari. Srednji vijek je dao i preteču komanditnog društva. U novom vijeku, za vrijeme Napoleona u Francuskoj je donesen Trgovački zakonik(1807). Navedeni zakonik je bio uzor donošenju zakonika u mnogim zemljama pa i u Srbiji, Turskoj. Sigurno, jedan od najvećih akata koji je donesen u trgovačkom pravu je Sporazum o uspostavljanju svjetske trgovinske organizacije WTO, koji je 01.01.1995.godine stupio na snagu. (INTEGRACIONI PROCESI XX VJEKA – UNIFIKACIJA)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese