Odlomak

Pravo je skup normi koje primenjuje država, gde se pod primenom u prvom redu misli na primenu sankcija. Norme koje primenjuje država nazivaju se pravne norme. Njih država stvara sama ili ih uzima iz svih društvenih oblasti, bilo da ih stvaraju društvene organizacije ili neorganizovano društvo.  Postoji uska veza između države i prava, jer su oni uslovljeni i imaju zajedničke ciljeve: za pravo država obezbeđuje prinudni karakter svojom fizičkom snagom vlasti – vladajuća klasa nameće pravne norme fizičkom snagom vlasti i tako nastaje obaveznost primene prava; za državu pravo obezbeđuje zaštitu interesa vladajuće klase – država stvara pravo u cilju zaštite društvenog poretka koji odgovara interesima vladajuće klase.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 67 stranica
  • Poslovno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari