Odlomak

Projekat ima svoje elemente koji su zajednički za sve projekte, a to su:
• Cilj – gde svaki projekat ima svoj jasan definisani cilj koji mora da ostvari
• Rok – gde se svi projekti moraju realizovati u određenom roku
• Obim i prirodu aktivnosti – gde svaki projekat može ostvariti cilj ako postoji određeni plan realizacije
• Resurse – gde je za realizaciju projekata neophodan, a tu spadaju ljudi, oprema, finansijska sredstva, materijali itd.
Projekat se može pokrenuti iz nekog razloga. On nikada nije sam sebi cilj, već se pokreće zbog nekih potreba kompanije. Njegovom realizacijom mi želimo da savladamo neke željene situacije.
rojekat je jedinstven proces koji je sastavljen iz niza aktivnosti i definisan je početkom i krajem, kao i ljudskim, finansijskim i drugim resursima koji ispunjavaju određene uslove. Svaka od planiranih aktivnosti unutar jednog projekta ima za cilj da zadovolji potrebe klijenata. Takođe, projekat može predstavljati i privremeni napor koji je preduzet da bi se kreirao jedinstven proizvod, usluga ili rezultat. On je jedinstven, privremenog je karaktera, neponovljiv i definisan sa jasnim ciljem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese