Odlomak

Pravo na azil zajamčeno je međunarodnim, regionalnim i nacionalnim pravnim aktima. Važnu ulogu u razvoju stan darda zaštite tražitelja azila i azilanata imaju sudovi. Cilj rada je utvrditi promiču li domaći hrvatski sudovi među narodne i europske standarde azilne zaštite te razvijaju li više standarde zaštite tražitelja azila i azilanata. Hipoteza rada je da hrvatski sudovi ne utječu značajno na razvoj standarda zaštite tražitelja azila i azilanata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari