Odlomak

U svom seminarskom radu predstaviću pojam informacionih tehnologija iz ugla bezbednosti i sigurnosti čuvanja podataka na internetu. Kako se moj prethodni rad odnosio na elektornsku upravu, koja mi je i bila inspiracija da istražim ovu temu, napraviću kratak pregled bezbednosti naših podataka na portalima e-uprave.
Nove informacione tehnologije koristimo za uspešnije i kvalitetnije obavaljanje poslova. Internet se koristi za prikupljanje informacija, razna istraživanja, finansije i korespondenciju. Milioni ljudi koriste Internet kao sastavni deo elektronske komunikacije i trgovine. Internet kao produkt novih informacionih tehnologija sustinski menja način rada i komuniciranja u svim oblastima zivota. Internet daje svakome mogućnost da ima svoj website, jednaku mogućnost na objavljivanje teksta.
Internet je mreža svih kompjuterskih mreža.Globalni elektronski komunikacioni sistem međusobno povezanih računarskih mreža i uređaja, namenjen razmeni svih vrsta informacija.Dokumenti koji se odnose na koncepte, procedure umrežavanja, protokole, interfejse i metode identifikacije u okviru Interneta nazivaju se Internet standardima. Samo ime Internet dolazi od pojma među mreža (”inter-networking”) gde su više kompjuterskih mreža povezane zajedno.
Biznis arena, elektronska pošta (e-mail), transfer fajlova i čatovanje (chat rooms) odvijaju se putem Interneta, dok se trgovina i pouzdani protok informacija odvija posredsvom globalne svetske mreže (World Wide Web – www).
Svaka država pokušava da zakonima i podzakonskim aktima reguliše ponašanje na Internetu a koji ne može da se ograniči na državne granice. Nacionalne vlade ne mogu da obuzdaju mogućnosti sajber prostora, baš zbog prirode globalnih tehnologija. Zbog neverovatne lakoće kojom se digitalni materijal može kopirati i slati.AKTA je sporazum koji bi trebalo da zaštiti autore od takvog kopiranja pisanog materijala, muzike, grafičkih dela, softvera. Međutim, postoji i mišljenje da javnost treba da slobodno raspolaže ovakvim sadržajima, na isti način na koji je tradicionalno raspolagala kopijama knjiga, muzike i ostalih autorskih dela.
Internet je globalna kibernetska informaciona mreža u kojoj učestvuju mnogi subjekti kao korisnici različitih informacija. Podaci koji se nalaze u kibernetskom prostoru mogu biti ugroženi od strane raznih pojedinaca ili pravnih lica, institucija ali i državnih organa. Da bi se ti podaci zaštitili države donose razne zakonske i podzakonske akte kojima se pruža zaštita podataka ali istovremeno se legalizuje kontrola podataka, odnosno ničim kontrolisano prikupljanje i obrada podataka na Internetu od strane državnih organa.
Milioni ljudi širom sveta koriste Internet za prikupljanje informacija, razna istraživanja, finansije i korespondenciju a da pri tom i ne pomisle koliko su pravna pitanja povezana i sastavni deo elektronske komunikacije i trgovine. Internet kao produkt novih informacionih tehnologija sustinski menja način rada i komuniciranja u svim oblastima zivota.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari