studenti
Mesto za uspešne studente

Akcionarsko društvo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Subjekti privrednog prava (privredni subjekti) su fizička i pravna lica koja su u privrednopravnom prometu nosioci prava i obaveza. Subjekti privrednog prava mogu biti organizovani u individualnom organizacionopravnom obliku – preduzetnici ili u kolektivnom organizacionopravnom obliku – privredna društva, banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, berze, javna preduzeća, zadruge, i dr.
Privredno pravo obuhvata sve odnose između poslovnih subjekata i njihovih kupaca i korisnika. Ono je nastalo iz građanskog prava. Dominantno obeležje privrednog prava je njegov međunarodni karakter.
Razvoj trgovine u srednjem veku u Evropi, pored toga što je omogućio ekonomski i kulturni razvoj, direktvo je uticao na razvoj trgovačkog prava i finansijskog poslovanja.
Za privredno pravo je bitan uticaj koji je ostvarilo građansko pravo. Na privredno pravo su uticala i podzakonska akta, čije je poslovanje i primena posebno naglašena u privrednom pravu.
Pravne forme privrednih društava prema ZOPD su ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno). S obzirom na zajednička obilježja pojedinih oblika privrednih društava, privredna društva se, u zakonodavstvu i pravnoj teoriji, razvrstavaju u grupe prema više kriterijuma. Uobičajena je podjela privrednih društava na društva lica i društva kapitala (Zakon o preduzećima je, za razliku od ZOPD, izričito razvrstavao privredna društva u ove dvije grupe). U društva lica spadaju ortačko društvo i komanditno društvo, a u društva kapitala spadaju akcionarsko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću.

POJAM AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Prema Zakonu o privrednim društvima akcionarsko društvo može biti otvoreno i zatvoreno. Osnivačkim aktom se određuje koja vrsta akcionarskog društva se osniva. Ukoliko izričitog određenja vrste akcionarskog društvanema u osnivačkom aktu, smatra se da je osnovano otvoreno akcionarsko društvo.
Akcionarsko društvo je vrsta privrednog društva, društva kapitala, za čije se osnivanje sredstva pribavljaju izdavanjem akcija. Akcionarsko društvo osniva jedno ili

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.